Jeg bor på Veavågen, er 50 år, gift og har voksne barn. Er sosionom med videreutdanning i offentlig planlegging og tiltaksarbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og har en mastergrad i barnevern.

Min arbeidserfaring har jeg fra barnehage, sykehjem, fritidsklubb, integrering av enslige mindreårige flyktninger, barnevernsinstitusjon, saksbehandler i barneverntjenesten og folkehelsekoordinator.

Politisk har jeg vært lokallagsleder i Alta, medlem av seksjonsrådet Oslo, styremedlem i fylkesavdeling Rogaland. Disse verv er samtlige i fellesorganisasjonen (FO).

Jeg har i en årrekke engasjert meg i frivilligarbeid som leder i velforening, leder for nettverk for kvinner i Nordland, barneklubb, svømmetrener og leder for Sevland sjakklubb. Min samlede bakgrunn og erfaring påvirker min politiske interesse.

Jeg brenner for

Forebygging i alle livsfaser viktig der det å forebygge er bedre enn å reparere.

Motivere og legge tilrette for god folkehelse basert på fysisk fostring og sunt kosthold.

Støtte frivillighetsarbeidet, som gjør en stor og viktig innsats for kommunens innbyggere.

Økt satsing på hjemmetjenesten for at eldre skal kunne bo hjemme lengre. Sykehjem, helsestasjon og skoler i alle soner.

Kvalitet i skole/ barnehage, samt at det er spesialpedagoger og helsesøstre tilgjengelig for barn og unge som har særskilte behov.

Barn og deres familier som har behov for støtte fra barnevernet bør kunne forvente at de ansatte har sosialfaglig utdannelse, noe som gir forutsigbarhet i forhold til utredning og tiltak.

Kommunen bør tilrettelegge for næring for å skape verdier lokalt. Dette medfører arbeidsplasser og økt skatteinngang for kommunen.

Vi bør ruste opp infrastruktur og at det arbeides opp mot annen finansiering enn bompenger.