Jeg bor på Håvik, er 70 år, gift, har 2 barn og 6 barnebarn.

De siste 32 år av mitt yrkesliv var jeg daglig leder i Haron Montasje A/S, et firma jeg eide 50% av og til slutt overtok helt.

Interesser:
Politikk, blomster (Rhododendron), golf, fisking og trening.

Politikk:
Mitt hovedfokus i polititikken vil være «ombudsrollen», det vil si å hjelpe Karmøys innbyggere når de «møter veggen» i byråkratiet. Med snart 20 år i Hovedutvalg teknisk og miljø har jeg solid erfaring med dette.
Jeg vil bidra til at kommunal eiendom blir tatt vare på og vedlikeholdes på en fornuftig måte (også vannrør).
Å arbeide for å skaffe kommunen flere arbeidsplasser vil være en prioritert oppgave fremover.

Politisk erfaring:
2 år i Jordstyret, inntil det ble lagt inn under HTS
4 år i Skatteutvalget
8 år i Kommuneplanutvalg, 4 år som nestleder
4 år som leder av Kontrollutvalget
2 år som nestleder i Utvalg for samfunnsplanlegging
4 år i Sakkyndig overtakstnemd for eiendomsskatt
20 år i Hovedutvalg teknisk, 4 år som leder, 4 år som nestleder
32 år i kommunestyret

Blir jeg valgt inn i kommunestyret, så ønsker jeg å fortsette der jeg er i dag; Hovedutvalg teknisk.

Karmøylista er et godt politisk alternativ ved dette valget. Her er en fin blanding av erfaring og nye talenter.

GODT VALG!