NÆRINGSLIV

Et godt fungerende næringsliv er en forutsetning for at det blir etablert arbeidsplasser i kommunen der innbyggerne kan søke arbeid for å forsørge seg og sine.

Karmøylista vil medvirke til at:

  • Karmøy kommune skal gjennom god dialog skal være en god samarbeidspartner for det lokale næringslivet.
  • Karmøy kommune skal legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser gjennom rask behandling av kommuneplaner og reguleringsplaner.
  • Karmøy kommune skal være forutsigbar i sin samhandling overfor næringslivet, da dette er en av forutsetningene for et stabilt næringsliv.
  • Karmøy kommune skal i utgangspunktet ha en «JA»-holdning til tiltak som næringslivsaktører ønsker å sette i gang med. Dette i tråd med kommunens slagord «Kommunen som vil du skal lykkes».
  • Karmøy kommune skal legge til rette for at alle kommunens næringsaktører skal ha lik mulighet til å tilby sine varer og tjenester til kommunen som utbygger.