Karmøylista sin logo

• Logoen illustrerer en bro som symboliserer en utstrakt hand til samarbeid samt å være bindeledd mellom ulike deler av befolkningen.

• Logoen symboliserer også viljen og ønsket om å ta steg for steg mot stadig høyere mål for Karmøy kommune.

• Den dyprøde fargen er et element fra fargen i Karmøy Kommunes kommunevåpen.