OMBUDSROLLEN

  • Å være innbyggernes ombudsmann/tillitsmann er vår mest grunnleggende oppgave som folkevalgt.
  • Vi har stor respekt for det enkelte menneske, og vil derfor søke å bistå det enkelte menneske når vedkommende trenger bistand.
  • Vi representerer Karmøy kommunes innbyggere og vil ivareta deres interesser i møte med kommunen og øvrige styresmakter.
  • Våre representanter har mange års erfaring med å bistå innbyggere i saker som opptar den enkelte.
  • Vi tar ombudsrollen på største alvor.