SKOLE / OPPVEKST

  • Alle skal ha rett til gode og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp.
  • Det skal være et spesielt fokus på oppvekstforholdene til barn og unge i den viktige første fasen av deres liv.
  • I skolen skal det være et sterkt fokus på trivsel og  læring/mestring, samt at den enkelte elev blir sett.
  • Karmøy kommune skal ha nullvisjon for mobbing, og dette skal være et gjennomgående tema.
  • Lærernes kunnskaper må utnyttes fullt ut til beste for skolens elever.
  • Alle skal kunne oppleve at de har et verdig og godt liv.