Våre politikere

Valgliste kommunestyrevalget Karmøy 2019

1 – Helge Thorheim, Ordførerkandidat

2 – Lillian Levik Løndalen

3 – Trygve Hagland

4 – Susan Elin Borg

5 – Per Magnus Mannes

6 – Tor Inge Melhus

7 – Tore Olsen

8 – Elisabeth Thorheim

9 – Kjell Peter Røyset

10 – Veronika Digernes

11 – Bård Austbø

12 – Hans Falnes Ellingsen

13 – Arvid Nornes

14 – Kåre Pedersen

15 – Ernst Laurits Johannessen

16 – Mette Kvalvik

17 – Kjell Sørlund

18 – Trygve Norman Michelsen

19 – Hans Christian Hauge

20 – Svein Helge Kristoffersen

21 – Gunnar Mose

22 – Tommy Kvilhaug

23 – May Mannes

24 – Knut Tøtlandsmo

25 – Kurt Einarsen

26 – Alexander Einarsen

27 – Rune Skådel

28 – Jon Magnus Torvestad

29 – Geir Sigurd Ådland

30 – Sissel Thorheim

31 – Stein Kåre Mannes

32 – Per Egil Li

33 – Jostein Pedersen

34 – Ann Elisabeth Aadnesen

35 – Jan Jonassen

36 – Inger Anne Vikre

Susan Borg
Helge Thorheim
Trygve Hagland

Tidlig på våren 2018 ble vi, Susan Borg, Helge Thorheim og Trygve Hagland enige om å ta initiativ til å opprette en egen lokal valgliste for kommunevalget som skal skje i september 2019.

Vi tok dette initiativet i første rekke på bakgrunn av utallige oppfordringer om å stille egen liste ved neste kommunevalg. Alle de hyggelige tilbakemeldingene viser at Karmøys innbyggere setter pris på at vi står for det vi lover.

Den nye valglista (lokalpartiet) fikk navnet Karmøylista, den ble stiftet 17. mai 2018 og registrert i Brønnøysundregisteret noen dager etterpå.

Vi har i tiden etter stifting av lista fått mange henvendelser fra mennesker som gjerne vil være med oss i Karmøylista, ettersom dette er en ren lokal valgliste for Karmøy kommune og som vil være helt uavhengig av landsdekkende partiers program og ideologi.   Det er med stor glede vi kan konstatere at vi har fått bekreftelse fra mange innbyggere i kommunen med solide kunnskaper og erfaring som vil stille til valg på Karmøylista.

Det er nå anledning til å melde seg inn i Karmøylista, noe vi oppfordrer deg på det sterkeste til å gjøre. Ved å være medlem har du full anledning til å påvirke hvilken politikk Karmøy kommune skal ha i fremtiden.